Barn och hälsobesvär

Barnen löper de största riskerna att drabbas av hälsobesvär orsakade av fukt och dålig inomhusluft. Dessa förhållanden är tyvärr vanliga i en stor andel av våra hem. Att förbättra luftmiljön i bostaden är därför nödvändigt. Så mycket som 50 procent av våra barns hem kan ha dålig inomhusluft. Som förälder är det svårt att koppla samman barns hälsoproblem med fukt, liksom det är svårt att veta vad som ska göras för att förbättra miljön inomhus.

Vi andas in cirka 15 kg luft per dygn

Inomhusmiljön är betydelsefull för vår hälsa och vårt välbefinnande. Vi vistas inomhus i genomsnitt 22 av dygnets 24 timmar. Inomhusluften är alltså mycket viktig. Varje dygn andas vi in mellan 12 och 15 kg luft. Tio gånger så mycket som mängden mat vi äter.

Skadliga ämnen i inneluften på grund av fuktskador

I luften vi andas kan finnas många olika ämnen som är direkt skadliga för vår hälsa. Luftvägarna har inga försvarsmekanismer eller reningssystem mot de kemiska ämnen vi får in via andningen.Luftburet damm som virvlar runt i hemmet, kan bära med sig skadliga kemiska ämnen. På varje dammkorn finns partiklar som i värsta fall kan orsaka sjukdom. Det har visat sig att dålig renhållning kan hänga samman med huvudvärk.

Varningssignalerna för sjukdom och ohälsa hos barn

Om barn ofta drabbas av förkylning och därpå följande komplikationer som öroninflammation, bihåleinflammation eller bronkit, finns det anledning att misstänka inomhusklimatet. Besvär med torr hud, torra slemhinnor, irritation i ögon, näsa och svalg och problem med torrhosta och heshet, kan hänga samman med ämnen och partiklar i inomhusluften. Andra symtom som kraftlöshet och illamående eller nedsatt koncentrationsförmåga kan också de bero på inomhusklimatet. Dåligt minne, inlärningsproblem, oro, irritabilitet och aggressivitet är också signaler att något kanske inte står rätt till. Det kan givetvis finnas andra orsaker till alla dessa symptom men det kan vara värt att undersöka om fukt och dålig inomhusluft föreligger i hemmiljön och kan vara orsak till hälsobesvären.

Småbarn mest utsatta

De små barnen löper störst risk av alla att drabbas av sjukdom som har samband med inomhusklimatet. Dessvärre har de inte förmågan att uttrycka hur de mår och vad som eventuellt besvärar dem. Ett hängigt och grinigt barn kan vara tecken att vara vaksam för. Är inomhusklimatet gott bör barnen uppvisa trivsel och gott hälsotillstånd. Glöm inte att det kan vara dåligt inomhusklimat i skola och barnomsorg som orsakar besvär..

sv_SESvenska