Category Archives: upptäck fukt

Saltutfällning

Saltutfällning bildas när fukt vandrar genom väggen och bildar kristaller på insidan av källarväggen. Detta beror på dålig dränering eller på att utvändig fuktspärr saknas eller brister i funktion. Saltutfällning syns som vita pulveraktiga spår eller rosor, från källargolvet och upp längs väggarna. Fukt- och vattensugande mur Saltutfällning orsakas enbart av fukt: Dränering som fallerar, […]

Lukt

Du kan lukta dig fram till fukt. Dyra mätningar och instrument är inte nödvändiga för att upptäcka fukt i din källare. Kan du inte upptäcka problemet visuellt, så är ditt luktsinne och din egen näsa ett oslagbart instrumentet för att upptäcka fukt. Använd din näsa, följ lukten Du avslöjar ganska lätt fuktproblem eller mögelsvamp som […]

Osynliga fuktskador

Att inreda källaren kan leda till osynliga fuktskador. Rötskador och mögelangrepp kan breda ut sig bakom väggarna utan att upptäckas innan de blivit omfattande. Skadorna är svåra att upptäcka och i värsta fall kan de som bor i huset drabbas av hälsoproblem, utan att förstå varför. Husets andningssystem Att isolera och förbättra i källaren kan […]

sv_SESvenska