Ekonomi

Dränera utan att gräva.
Spara både pengar och blomsterrabatter.

En traditionell dränering kan bli en mycket kostsam affär. Under gynnsamma förhållanden, där det inte finns trappor, vidbyggda garage, träd eller berg i vägen, kostar själva dräneringen utförd av en fackman cirka 3.000 kronor per löpmeter efter ROT-avdrag. För en normalstor villa handlar det om 120.000 till 150.000  kronor. För en större fastighet, t.ex. en bostadsrättsförening handlar det om betydligt mycket mer. Hur mycket – beror bland annat på hur lätt (eller svårt) det är att komma åt med grävmaskiner och lastbilar. Dessutom tillkommer kostnaden för att återställa tomten, om det överhuvudtaget är möjligt, vilket kan handla om lika mycket som själva dräneringen.

Riktpriset för att dränera med Arid är för en normalstor villa är knappt 2.000 kronor löpmetern. Sedan sjunker priset per löpmeter; ju fler meter vägg eller golv som ska dräneras desto större blir prisskillnaden mot att gräva. För många är det dock inte prisskillnaden som är avgörande utan oförstörda blomsterrabatter och uteplatser.  Och att man slipper att kliva omkring i lera medan dräneringen pågår.

sv_SESvenska