Fuktförbyggande åtgärder

Här föreslås en rad fuktförebyggande och omedelbara åtgärder för dig som tänker bygga om en råkällare till sällskapsytor. Eventuella fuktproblem bör lösas där de uppstått.

Fuktförebyggande och omedelbara åtgärder för att bli kvitt fukt

• Led bort vattnet från takrännor från huset – förläng rör under extra regniga perioder

• Åtgärda läckande utekranar

• Vattna ej intill källarmuren

• Avlägsna snö från takras och skottning från husets omedelbara närhet

• Förstärk ventilationen med fläktar

• Håll källarfönster stängda på sommaren, temperaturskillnaden inne/ute skapar kondens på väggarnas insidor

• Placera tunga möbler med distans till ytterväggar för att undvika fukt och kondens bakom dem

• Värme kan torka fukt men också gynna mögel

• Installera avfuktare

Permanenta åtgärder för att bli kvitt fukt

Det finns hjälp att få för att en gång för alla gå till botten med fuktproblemet. Det är meningslöst att bekämpa kondens, fukt och lukt om en läckande grundmur är orsaken till fuktproblemen. För att slutgiltigt komma till rätta med fukten, finns i huvudsak två bra alternativ:

Dränering eller Electro Drain metoden.

sv_SESvenska