Lukt

Du kan lukta dig fram till fukt. Dyra mätningar och instrument är inte nödvändiga för att upptäcka fukt i din källare. Kan du inte upptäcka problemet visuellt, så är ditt luktsinne och din egen näsa ett oslagbart instrumentet för att upptäcka fukt.

Använd din näsa, följ lukten

Du avslöjar ganska lätt fuktproblem eller mögelsvamp som den typiska källarlukten. Upptäcker du denna lukt ska du ta det på allvar, det är en varning för att din källare kan ha fuktproblem.

Var uppmärksam på synliga märken

Ett visst mått av källarlukt behöver inte vara alarmerande, men du bör ändå ta det allvarligt och hålla utkik efter andra tecken på fuktproblem. Sök efter våta och svarta fläckar eller vita saltutfällningar. Om du finner några av dessa tecken, så har du ett problem. I en råkällare där du inte förvarar något av värde, måste inte fukten utgöra någon större fara. Om du däremot använder källaren som boyta eller vistas där ofta, behöver du vidta åtgärder, eftersom mögel är mycket hälsofarligt.

sv_SESvenska