Farlig fukt på fritidshem i Svenljunga

Farlig fukt på fritidshem i Svenljunga

För några år sedan byggdes källaren i en av Mogaskolans huskroppar om till fritidshem. Efter ett tag upptäckte vi med blotta öga att i stort sett samtliga väggar var fuktiga, något som för oss är oacceptabelt med tanke på att fukt är extra farligt för barn och risken för astma och allergier. Vi grävde upp både gräsmattor och asfalteringen runt huset och för att komma ner till plattan var vi tvungna att gräva riktigt djupt. Sedan satte vi Isodrän runt hela huset, sådde nya gräsmattor, asfalterade om och räknade med att problemet var löst. Knappt ett år senare var fukten tillbaka. I plattan, där vi inte hade kommit åt att dränera mätte vi upp hela 99,6 % relativ fuktighet. Vi skyfallen låg det hela 20 cm vatten på golvet. Det var då vi kontaktade Electro Drain. I mitten på januari 2015 mättes fukten på 31 olika punkter. På 16 av dessa slog fuktmätaren i botten. Endast en av mätpunkter visade torrt. Därefter installerades Electro Drains system. Vid kontrollmätningen två månader senare var det torrt på alla mätpunkter utom en. Efter ytterligare några veckor var även denna mätpunkt torr. Sedan dess har vi inte haft några problem.

Detta inlägg är en referens. Vill du se samtliga referenser klickar du här.
sv_SESvenska