Synliga fuktskador

Det är inte svårt att själv hitta synliga fuktskador och tecken på fuktproblem. I källare yttrar sig fuktskador ofta som utfällning av salt på väggar, flagnande färg samt missfärgningar och svarta fläckar.

Uppenbara tecken på fukt

Om man ser några av dessa tecken i sin källare, är det en ganska säker indikation på ett fuktproblem. Det är en väckarklocka som manar till att kontakta fackexpertis för att få råd om hur det kan åtgärdas. Det kommer nämligen inte att försvinna av sig självt. Mera troligt är att skadan bara förvärras om inte åtgärder sätts in för att lösa problemet.

Material som sväller

Om byggmaterial och inredning blånar och sväller, undersök det noga. Om det finns golv inlagt i källaren ska du bli misstänksam om det uppstått buktningar.

Fläckar och missfärgningar är ofta synliga fuktskador

Svarta prickar och fläckar på väggarna eller röta på golvlister är tecken på fuktskador. Där det är dålig ventilation och luften står stilla, kan mögelsvamp få fäste, till exempel bakom soffor, skåp eller andra möbler som placerats nära väggar.

Kondens på fönster och väggar

Detta är ett typiskt tecken på dålig ventilation. Kondens på rutor är fukt och i fukten gynnas mögel och röta. Om en källare är mycket fuktig, kan det bli så mycket kondens på väggar att det verkar som om man drabbats av en vattenläcka.

Insekter frodas där det är fuktigt

Silverfiskar (en liten, droppformad, silverfärgad insekt), trägnagare, hästmyror, gråsuggor och källarspindlar (har blank bakkropp) tycker om hög luftfuktighet och ruttnande plankor. De orsakar ingen skada men att de finns där tyder starkt på att du kan ha ett fuktproblem i källaren.

Fönster och dörrar som slagit sig

När fönster och dörrar slår sig eller är svåra att öppna beror det ofta på hög luftfuktighet och fukt.

Saltutfällningar är det vanligaste tecknet på synliga fuktskador

Saltutfällningar har formen av vita pulveraktiga spår på väggen, som visserligen enkelt kan borstas bort, men likväl är ett säkert tecken på fukt.

Cyklar och verktyg som rostar

När cyklar, verktyg och annan metall rostar, beror det på vatten och fukt.

Färg som flagnar

Har du färg som får blåsor och lossnar? Fukt är den vanligaste orsaken till att färgen flagnar av.

Dålig lukt i textilier

Missfärgade och mögelluktande kläder och textilier tyder på fuktproblem. Mögellukten är ofta mycket svår att få bort ur kläder..

sv_SESvenska