Om oss

Vi är det moderna företaget som använder framtidens teknik för att lösa ett uråldrigt problem.

Istället för att gräva runt ett hus för att försöka bli av med fukten så torkar vår metod upp både bottenplattan och väggarna.

I början av 1800-talet upptäckte den tyske vetenskapsmannen Ferdinand Friedrich von Reuss hur vatten kunde fås att rinna genom håligheterna i ett poröst material (till exempel lera eller betong) genom att applicera ett elektriskt fält.

1874 tog sedan Nicolas Tesla ett patent inom området elektroosmos.

Men först i mitten av 1900-talet började man tillämpa metoden för torrläggning av konstruktioner. Sedan 1980-talets början är det dock en vanligt förekommande teknik för torrläggning av vägbankar, brofundament och känsliga byggnader där traditionell dränering av olika anledningar inte är lämplig. En av de mest kända exemplet är det lutande tornet i Pisa. I början av 1990-talet började man anpassa systemet till mindre konstruktioner vilket sedan har resulterat i dagens teknik. Vårt system är utvecklat i Sverige utav en av våra ägare, Ulf Wiberg som i samarbete med tyska ingenjörer de senaste 15 åren har förfinat tekniken och vi är idag stolta att kunna skryta med att det är kanske det mest effektiva system som finns. (Vi har inte mött något annat som slår det)

10 års produktsgaranti

Electro Drains system är både självreglerande och underhållsfritt – det bara ”tickar och går”. Stresstester påvisar en livslängd på minst 30 år. Electro Drain lämnar 10 års produktgaranti på all teknik och åtgärdar eventuella fel utan kostnad. Känn dig trygg med vår produkt- och resultatgaranti!