Miljösmart dränering

Förutom att Electro Drains dräneringsmetod skonar din trädgård och så skonar den även vår gemensamma miljö. Till skillnad från traditionella dräneringsmetoder har elektroosmos ingen negativ miljöpåverkan, varken vid tillverkning, installation eller drift. Anläggningen avger ingen strålning och den årliga energiförbrukningen ligger på under 100 kronor för en normalstor villa. När systemet väl är installerat krävs varken tillsyn eller underhåll eftersom det reglerar sig själv.

Undersökningar visar också att elektroosmos bidrar till att minska eventuell radongas i källaren samt har en positiv inverkan på den termiska isoleringen eftersom värmeförlusten i en torr vägg är lägre än i en fuktig.

Ingen giftig cellplast

Jämför detta med traditionella dräneringsmetoder. Förutom all den energi som går åt för att gräva, transportera jordmassor, dräneringsrör och byggmaterial så är tillverkningen av de cellplastmattor som används en mycket energikrävande process med negativ miljöpåverkan. Cellplasten innehåller dessutom giftiga flamskyddsmedel och styrol; ett starkt nervgift som misstänks skada arvsmassan. Under hela sin livstid avger mattorna pentan, ett ämne som bidrar till s.k. sommarsmog.

Inga allergiframkallande PVC-rör

Liknande miljöaspekter finns hos de PVC-rör som använd för att leda bort vattnet. PVC framställs i en komplicerad, energikrävande klorkemisk process där bland annat stabilisatorer av tungmetaller används liksom miljöskadliga tillsatser i form av kvicksilver och flamskyddsmedel. Under brukningsskedet släpper mjukgjord PVC ifrån stora mängder allergiframkallande och hormonstörande mjukgörarare, s.k. ftalater.

Om du vill veta mer om hur du undviker att ditt hus blir en miljöfara, kan du klicka här.