Fackmannamässig installation

Electro Drain har den ojämförligt största erfarenheten av att installera system baserat på elektroosmos i Sverige. Över 3000 installationer med vitt skilda förutsättningar när det gäller konstruktion och markförhållanden har lärt oss hur vi får bästa möjliga resultat. Electro Drains lösning bygger på tre samverkande faktorer; jongeneratorn, elektroderna och montaget.

Jongeneratorn måste leverera rätt typ av pulser, med rätt hastighet för att signalen ska driva ut fukten ur konstruktionen på ett effektivt sätt. I tidigare lösningar stod torkeffekten i direkt relation till energiåtgången vilket gjorde dem ineffektiva och kostsamma. Med hjälp av intelligent teknik levererar Electro Drain hög torkeffekt utan motsvarande energiförbrukning.

Elektroderna måste kunna överföra signalerna till konstruktionen utan effektförlust och utan att försämras över tid. Electro Drains  arbetar med en elektrod som, i kombination med en speciell kontaktmassa skapar maximal kontakt mellan elektrod och konstruktion och skyddar elektroden mot korrosionsangrepp.

Montaget, slutligen, måste utföras fackmannamässigt av byggtekniskt kunniga installatörer med stor erfarenhet av tekniken, som kan lösa de problem som olika konstruktioner kan ställa till med. Normalt monteras elektroderna på ytterväggarnas insida, ca. 5 cm ovanför golv, samt vid behov även i hjärtväggar och platta. Installationen går normalt på en dag och effekten börjar märkas redan inom någon vecka.