Dränering för Villor

Dränering för Villor

Fuktproblem är både begränsande och en hälsofara

Det moderna sättet att dränera med väl beprövad teknik. Våra olika maskiner är installerade i mer än 3000 hus och fastigheter. Vi installerar Electro Drains system inifrån, detta kan göras året runt utan att störa dina grannar med bullriga grävmaskiner!

Hur fungerar Electro Drains teknik?

Electro Drains lösning för torrläggning baserar sig på elektroosmos som är en väl beprövad metod för att driva ut fukt ur betong, sten och tegel. Elektroder monteras i murverket (pluspol) och jordspett installeras i den omgivande marken (minuspol). Genom att sända pulser av likström genom det porösamaterialet binder vattenmolekylerna positiva joner som sedan drar sig ifrån väggen,mot minuspolen.

5 ST FÖRDELAR TILL ATT
VÄLJA ELECTRO DRAIN

1. Gräv inte upp trädgården.

Med Electro Drains dränering slipper ni gräva upp trädäcket, stenläggningen/ rabatterna eller riva glasverandan.

2. Enkelt, tryggt och snabbt

Normalt tar det en arbetsdag att installera Electro Drains system, sedan är det bara att vänta några veckor.

3. Stoppar fukten under huset

Då installationen görs inifrån stoppas även fukten under huset, där grävmaskiner inte kommer åt.

4. Miljösmart

Elektroosmos ger ingen negativ miljöpåverkan, varken vid tillverkning, installation eller drift.

5. Låg driftskostnad

Det är dyrare att värma upp en fuktig villa än en torr villa. Med vår metod sparar ni energi och ännu mer pengar.

Kundrecensioner


“Sedan länge hade vi haft fukt-problem, med mögeltillväxt, utan att hitta en lösning.Gräva gick inte då vi inte ägde marken utanför.Den nya tekniken blev det som räddade allt. Smartare sätt att torka en källare kan inte finnas.”
Peter Breding, Göteborg

“Vid kontrollmätning innan installation fick vi maximalt utslag på mätaren. I förrådet kunde installatören till och med vrida vatten ur isoleringen. Efter 30 dagar är det torrt på 20 mätpunkter av 22.”
– Familjen Lundberg, Mölndal.

“Vi grävde upp både gräsmattan och asfalteringen runt huset. I plattan där vi inte kunde komma åt att dränera uppmättes en relativ fuktighet på 99,6 %. Det var då vi kontaktade er. Nu är det torrt.”
Micheal Boije, Svenljunga.
“Fyra veckor efter omputsningen och installationen av systemet var väggarna torra. Den unkna källarlukten är nu helt borta och det till halva kostnaden mot att dränera med traditionella metoder.”
Daniel & Runa Gustafsson

Studier

Stephan Mangold på Chalmers Industriteknik har gjort en utvärdering och rapport kring vår uttorkningsteknik.

Norska Byggforsk har arbetat fram omfattande studie kring kopplingen emellan fuktbekämpning och Elektroomos tekniken.