Rötsvamp

Rötsvamp bryter ner trämaterial och försvagar därigenom byggnadsvirke. I naturen finns hundratals arter, i byggnader kan ett trettiotal arter förekomma.

Trävirket brunfärgas

Röta är alltid svamp, men i dagligt tal skiljer man på svamp och röta. Svampar syns i form av fruktkroppar, strängbildning och mycel, men röta visar sig bara genom att trävirket blir brunt och förstörs.

Äkta hussvamp

Brunröta (Serpula lacrymans) är den vanligaste rötsvampen och den kallas ibland för äkta hussvamp. Cellulosan är det vita i virket och det äts upp. Kvar blir det bruna ligninet, som bara utgör ca 20% av veden. Virket spricker och delar sig i bitar.

Fuktproblem och vitröta

Vitröta utgörs av svampar som bryter ner både ligninet och cellulosan. Virket blir mjukt och fibröst. Utöver brunröta och vitröta finns t.ex. gråröta.

Rötsvamp på fuktutsatta platser

Rötskador kan uppstå på alla konstruktioner och ytor som utsätts för fukt. Läckage, hög relativ luftfuktighet och kondensering är de vanligaste orsakerna till höga fuktnivåer. Därför är rötskador vanligast i källare, i våtrum samt på tak och ytterväggar.

Så här blir du av med röta

Svamparten, fukt -och temperaturförhållandena och hur länge svampen har fått utvecklas är avgörande för omfattningen av angreppet.

Åtgärda och avlägsna rötsvamp så här:

  1. Stoppa all tillförsel av fukt.
  2. Konstatera art av rötsvamp.
  3. Byt ut material som är kraftigt försvagat.
  4. Avlägsna all påväxt av svamp.
sv_SESvenska