Author Archives: Anton Wallin

Fuktförbyggande åtgärder

Här föreslås en rad fuktförebyggande och omedelbara åtgärder för dig som tänker bygga om en råkällare till sällskapsytor. Eventuella fuktproblem bör lösas där de uppstått. Fuktförebyggande och omedelbara åtgärder för att bli kvitt fukt • Led bort vattnet från takrännor från huset – förläng rör under extra regniga perioder • Åtgärda läckande utekranar • Vattna […]

Orsaker till fukt

Det kan finnas flera orsaker till fukt i källaren. Grundmuren kan ta upp vatten från jorden, vatten kan tränga in utifrån och sippra in genom svagheter i konstruktionen, till exempel där ytterväggen möter källargolvet eller genom sprickor i murväggen. Kapillär uppsugning är också vanligt. Med ökad luftfuktighet följer kondens på de kalla ytorna i källaren. […]

Allergi och Astma

Ett dåligt inomhusklimat kan göra symtomen värre för människor med allergi och astma. Det kan också öka förekomsten av sådana sjukdomar. Detta är väl dokumenterat. Många av oss kan drabbas av ohälsa och sjukdom på grund av fukt och dålig inomhusluft. Dock är människor med allergi, astma och andra överkänslighetssjukdomar en särskilt utsatt grupp, som […]

Husdammskvalster & mögelsvamp

Ökad fuktighet kan leda till mögeltillväxt och spridning av giftiga ämnen i byggnader. All biologisk aktivitet, såvälinsekter som mikroorganismer, ökar med fukthalten. Därför kan man även drabbas av tillväxt av husdammskvalster. Att bo eller uppehålla sig i rum med husdammskvalster och mögelsvamp är klart olämpligt. Husdammskvalster Husdammskvalster är små djur som trivs och förökar sig […]

Mykotoxiner

Fuktskador kan resultera i påväxt av mikroorganismer. Du märker det som fula fläckar på väggen. Men mikroorganismerna sprider också skadliga gifter.Mykotoxiner från mögel sätter sig i textilier, trä och möbler. Det kan vara omöjligt att få bort lukten av mögel i kläder som förvaras i en fuktig källare.. Mykotoxiner skadligare än rökning Folkhälsoinstitutet anser att […]

Saltutfällning

Saltutfällning bildas när fukt vandrar genom väggen och bildar kristaller på insidan av källarväggen. Detta beror på dålig dränering eller på att utvändig fuktspärr saknas eller brister i funktion. Saltutfällning syns som vita pulveraktiga spår eller rosor, från källargolvet och upp längs väggarna. Fukt- och vattensugande mur Saltutfällning orsakas enbart av fukt: Dränering som fallerar, […]

Lukt

Du kan lukta dig fram till fukt. Dyra mätningar och instrument är inte nödvändiga för att upptäcka fukt i din källare. Kan du inte upptäcka problemet visuellt, så är ditt luktsinne och din egen näsa ett oslagbart instrumentet för att upptäcka fukt. Använd din näsa, följ lukten Du avslöjar ganska lätt fuktproblem eller mögelsvamp som […]

Fuktskador

Varje år inträffar 10.000-tals fuktskador. Många fler bostäder har redan svåra fuktskador. Fukten bryter ner byggmaterial och är en källa till mögel- och svampangrepp. Fukt sänker värdet på bostaden och sist men inte minst, fukt kan äventyra hälsan för alla som bor och vistas i ett hem. För att slå fast vad som orsakar fuktproblemen […]

sv_SESvenska