Allergi och Astma

Ett dåligt inomhusklimat kan göra symtomen värre för människor med allergi och astma. Det kan också öka förekomsten av s
Läs mer

Mykotoxiner

Fuktskador kan resultera i påväxt av mikroorganismer. Du märker det som fula fläckar på väggen. Men mikroorganismerna sp
Läs mer

Barn och hälsobesvär

Barnen löper de största riskerna att drabbas av hälsobesvär orsakade av fukt och dålig inomhusluft. Dessa förhållanden ä
Läs mer